fbpx

Litwiniuk & Company là một công ty luật do gia đình điều hành, với hàng chục năm kinh nghiệm pháp lý về thương tích cá nhân và thật sự thấu hiểu về những gì mà quý vị và gia đình phải trải qua. Các giá trị cốt lõi do Larry Litwiniuk đề ra khi ông thành lập công ty vào năm 1976 – phục vụ, tin cậy và cần mẫn – vẫn dẫn đường cho chúng tôi ngày nay, và những điều đó được hỗ trợ bởi kiến thức vô song về sự phức tạp của các vụ án về tai nạn xe cộ và khiếu kiện thương tích cá nhân. Các luật sư và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ cá nhân ở mức độ cao nhất, từ lúc bắt đầu quá trình khiếu kiện cho đến khi giải quyết.

Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với các cá nhân và gia đình yêu cầu dịch vụ phiên dịch trong suốt quá trình khiếu kiện. Chúng tôi sẽ sắp xếp miễn phí một người phiên dịch nói được ngôn ngữ của quý vị trong văn phòng chúng tôi khi quý vị gặp mặt luật sư của mình.

Chúng tôi xin mời quý vị đến trò chuyện với chúng tôi về hoàn cảnh của mình. Để sắp xếp một người phiên dịch có mặt, hãy yêu cầu một thành viên gia đình hoặc một người quý vị nói được tiếng Anh gọi điện đến văn phòng của chúng tôi tại số (403) 273-8580 và đặt một cuộc hẹn.  Cuộc thảo luận đầu tiên sẽ miễn phí và nếu quý vị thấy thoải mái về sự kết hợp giữa kỹ năng và kinh nghiệm của công ty chúng tôi là phù hợp cho quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc đại diện cho quý vị mà không tính phí trong khi vụ việc của quý vị đang tiến triển. Ngoài ra, các chi phí như hóa đơn y tế sẽ do chúng tôi chịu. Nói đơn giản, chúng tôi không nhận tiền đến khi quý vị nhận tiền. Chi phí và bồi hoàn phí tổn của chúng tôi sẽ xuất phát từ kết quả giải quyết chúng tôi đạt được đại diện cho quý vị.

Trong thời buổi không chắc chắn này, quý vị cần một luật sư giàu kinh nghiệm về tai nạn xe cộ hoặc thương tích cá nhân ở bên cạnh. Chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức – miễn phí – để bắt đầu vận dụng kinh nghiệm của chúng tôi nhằm đạt được kết quả giải quyết xứng đáng cho quý vị.

Leave a Reply

Fill out the form below or email us directly at [email protected]